reiki

 

 

                        Reiki  is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen .

                        Deze vorm van behandelen is al vele duizenden jaren oud ,toen er nog geen medicijnen of doctoren waren..

                        Er wordt gewerkt met de handen , waarbij het lichaam van de ontvanger , met een vorm van levensenergie , wordt behandeld .

                        De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji) , te weten ;

 

Rei  staat voor ‘geest’ of ‘ziel’

     

                En

 

Ki   staat voor ‘energie’ of ‘levenskracht’

 

 

                        Een ander , populaire westerse vertaling van reiki is dan ook “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”.

                        Bij het toepassen van Reiki worden lichaam , geest en ziel , wanneer het aankomt op ziekte en genezing  , als een  geheel gezien.

                        Nog het bestaan van ki noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk bewezen .

                        Dat mensen er baat bij hebben is wel gebleken .

                       

 

 

·        Oorsprong

·        Werking

·        Energie

·        Inwijding

·        Mens en dier

 

 

 

Oorsprong

 

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het “Reikisysteem”

genoemd wordt . Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk , harmonie en spirituele ontwikkeling (met als eindmoge-

lijkheid het bereiken van de spirituele verlichting ).

Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm ,

na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren

op de berg Kurama  Usui noemde zijn methode “mijn manier” of

“mijn weg”. In het Japans   “Usui Dộ”

 

 

 

 

Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui en sloot zich aan bij deze leerkring

Jaren na de dood van Usui scheidde Hayashi zich af van deze stroming en begon zijn eigen school en kliniek .

Hij veranderde dingen aan het traditionele Usui-systeem en gaf deze door aan zijn onderwijs .

Hawayo Takata  was een leerlinge van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen .

Eerst naar Hawaď , vervolgens de rest van Amerika en Canada en daarna bereikte het systeem de kust van Europa .

Men nam het initiatief om procedures en symbolen te standaardiseren. Dit is nu de meest gebruikelijke methode .

 

 

 

Werking

 

Er wordt gesteld dat bij een reiki-behandeling de behandelaar als medium optreedt , voor het doorgeven van universele

levensenergie  aan de ontvanger , de patiënt .   Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam

en de geest van de cliënt . Indien alle organen , klieren , zenuwen , de bloedstroom en de zintuigen goed functioneren en in balans

zijn met elkaar zijn we gezond . Een kleinigheid kan dit evenwicht verstoren  en , eenmaal uit balans , kunnen allerlei zaken verder ontsporen .  

Reiki  brengt weer balans in het lichaam en helpt blokkades op te ruimen  door middel van deze levensernergie .

.De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op de energiebanen , en de chakra’s .

Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging

als op afstand zoals b.v. door een foto . Deze reiki-energie zou een positieve invloed uitoefenen op blokkades in ieder deel van het

menselijk wezen . Het zou een balanserende uitwerking hebben op alles  waaraan energie ten grondslag ligt , zowel mensen , dieren ,

planten objecten als situaties . Reiki wordt toegepast voor klachten op lichamelijk , emotioneel , mentaal en spiritueel niveau

en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden . De behandeling ofwel handoplegging wordt niet als

een geneeswijze , maar wel als een deugddoende ervaring zonder direct een effect op een eventuele ziekte of aandoening .

 

 

 

 

 

energie

 

de energie waarmee men in de Reiki-methode zegt te werken is volgens beoefenaars overal en altijd en onbeperkt aanwezig .

Ze gaat vooraf aan alle manifestatievormen , en is het energetische fundament van de wereld.

Hierop is alles gebaseerd . De energie manifesteert zich op de verschillende niveaus ( van het meest subtiele , eencellige niveau ,

via de mentale/astrale niveaus , tot in het meest grove fysieke niveau ) en vormt zodoende alle afzonderlijke objecten , lichamen

en wezens . Alles is dus energie .

Problemen ontstaan , indien de doorstroming van de energie in een lichaam is geblokkeerd , bijvoorbeeld door negatieve ervaringen

in het verleden . Deze indrukken worden indien deze nog niet “verwerkt” zijn , in het lichaam of in de geest opgeslagen , en

zorgen zo op den duur voor een energieblokkade . Welke op een gegeven moment voor lichamelijke of psychologische klachten

kunnen zorgen .

Tijdens een behandeling legt de Rieki-behandelaar zijn handen op of boven verschillende plaatsen op het “zieke” lichaam .

Men houdt de kleding gewoon aan tijdens een behandeling . De energie wordt vaak gevoeld als warmte of koude .

Het geven van Reiki-energie is alleen maar positief , en kan geen levend wezen kwaad berokkenne , ongeacht

De conditie of de status van de client .

Reiki-beoefenaren die zijn ingewijd in de tweede graad , zijn ook in staat om op afstand Reiki-energie  naar de ontvanger te sturen .

Reiki wordt gezien als kosmische energie , niet als persoonlijke energie , de behandelaar geeft deze energie slechts door .

Het vermogen de energie door te geven , is in principe bij iedereen aanwezig , maar doorgaans is dit vermogen sterk onderdrukt .

Tijdens een “initiaitie” (inwijding ) worden de kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven , heropend .

Een belangrijk onderdeel binnen Reiki zijn de zogenaamde Reikiprincipes of leefregels .

 

 

                                                           De 5  leefregels zijn :

                                               Ik  maak  mijzelf  vandaag  niet  boos .

                                               Ik  maak  mij  vandaag  geen  zorgen .

                                   Wees  vandaag  dankbaar  voor  alles  wat  leeft .

                                    Ik  verdien  mijn  brood  op  een  eerlijke  manier 

    Vandaag. Zal  ik  vriendelijk  zijn  voor  elk  levend  wezen .

                       

                       

                       

 

 

                        Inwijdingen

                  

 

                        Het traditionele westerse Usui-systeem kent een drietal inwijdingen .

Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel .

Bij een inwijding ( = afstemmingsritueel ) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd ,

en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd .

Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerlingen ook de symbolen met de bijbehorende mantra’s

in de betreffende graad , geleerd .

 

 

Eerste graad (reiki 1)

 

In de eerste graad  (in het Westerse “traditionele” onderwijs ) ontvangt de leerling  een viertal afstemmingen.

die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen .

En waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt .

Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen en het ontstaan van reiki  en hem/haar worden

diverse handposities aangeleerd .

 

 

 

Tweede graad (reiki 2)

 

In de tweede graad wordt ( in het “traditionele”  Westerse onderwijs ) een drietal symbolen geactiveerd ,

Die ervoor zorgen dat het doorgifte kanaal , de reikwijdte van Reiki vergroot .

In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling aangeleerd om op afstand te genezen .

Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd , waarmee men reiki  op afstand kan toepassen en warmee men emotioneel

kan genezen . Dit alleen met toestemming van de client waarbij de klachten zijn .

Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat , maar ook in tijd .

 

·        Eerste symbool  “Alle energie uit het Universum is hier “.

·        Tweede symbool “Ik ben de weg “.

·        Derde Symbool “Geen verleden , geen heden , geen toekomst “.

 

Uit respect voor de energie worden de namen van de symbolen niet openbaar gemaakt .

In het westen zijn wij daar niet aan gewend en wordt dit vaak als mysterieus bevonden .

Tussen het einde van de cursus reiki 1 en het beging van reiki 2 zit vaak enkele maanden tij om zelf weer in balans

Te komen en het geleerde in praktijk te brengen .

 

 

Derde graad (reiki 3)

 

De derde graad ( in het Westerse “traditionele” onderwijs ) kan opgedeeld zijn in twee delen , A en B .

Dit is echter afhankelijk van de keuze welke de Reiki-leraar (doorgaans “reiki-master”genoemd) daarin heeft gemaakt .

En/of  de reikistroming waarin men les heeft . Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master ,

bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master  of gewoon reiki-master .

Deze scheiding is gemaakt om sapirant master wel reeds het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen , zonder

deze de noodzaak voelen om andere in te wijden in reiki , het vermogen dat bij graad 3B zou worden bereikt .

In het oorspronkelijke Japanse Rieki-systeem wordt niet gewerkt met zogenaamde “masters”.

Het derde niveau is daar een praktiserende , dus alleen uitvoerende behandelingen .

In hun verenigingen zijn nog steeds de leraren op hun eigen niveau .

Ook tussen de tweede en de derde graad zit weer een bepaalde tijd om alles in praktijk te brengen .

 

 

Mens en dier

 

Reiki is een liefdevolle , warme en krachtige energie welke je zowel voor healing als preventief of als puur voor een pretige ontspanning

kunt toepassen . Reiki kan worden toegepast bij acute klachten zowel als bij chronische aandoeningen .

Bij stress klachten en mensen die van nature druk zijn (ADHD) kan het energie-nivo omlaag gebracht worden ,

maar bij futloze of oververmoeide mensen kan de energie weer omhoog gebracht worden en daarna weer in balans .

Een Riekibehandeling werkt lichamelijk en geestelijk ontgiftend en bevrijdend . Deze energie neemt pijn weg

en ondersteunt het eigen zelfherstellende vermogen van ieders lichaam of geest .

Reiki is geschikt voor iedereen en kan ook toegepast worden op kinderen en baby’s , zelfs op dieren .

 

De helende Rieki-energie ruimt de opgebouwde blokkades in de chakra’s en de energiebanen welke deze met elkaar verbinden op.

Dit hebben we gelezen in het hoofdstuk Energie . Waar deze chakra’s zitten bij mens en dier laat onderstaand plaatje ons zien .

De chakra’s zijn geen fysieke punten in het lichaam maar eerder energie wervelingen met hun specifieke gevoels- of indrukcentrum .

 

 

Kruin chakra - Kosmisch bewust zijn

                       Spiritualiteit

 

Derde oog    - Buiten zintuigelijke waarneming

                       Intuitie , wijsheid

 

Keel chakra   - Communicatie

                       Inspitatie , Ik-bewustzijn

 

Hart chakra   - Aanvoelen

                       Liefde , medeleven

 

Zonne vlecht  -Handelen

                       Wilskracht

Sacraal chakra-Emoties en begeerte

                       Vitaliteit , creativiteit

 

Wortel chakra-Bevrediging van levensbehoefte

                       Levensenergie, oervertrouwen

 

 

De handoplegging geschiedt dan ook op of boven deze plaatsen .In zittende houding van de client  vaak een hand voor

en een hand achter het lichaam .

 

Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de ernst  en de duur van de klacht .

Een Reiki behandeling duurt doorgaans ongeveer een uur , en kan begeleidt worden door muziek welke speciaal voor Reiki ,

Yoga of meditatie  geschikt is . Ook wierook of aromatische olieen kunnen de sessie versterken .

 

Bij dieren zijn vaker kortere behandelingen omdat ze vaak wat schrikkerig zijn of niet aangeraakt willen worden op hun zere plek

Wel zie je vaak dat deze dieren en vooral katten zich graag bevinden in de Aura van Spirituele mensen .

Dieren hebben een instinctief gevoel voor mensen welke hun deze positieve energie kunnen geven en zullen zich dan ook

door hen laten behandelen .

Bij dieren die in paniek raken is het dan ook beter deze op afstand (via Foto) te behandelen .

 

terug..naar boven

 

Home